Takaful Am

Etiqa Takaful

etiqa

Sejarah Kami

Sejarah Etiqa bermula pada 2005 apabila Maybank Ageas (dahulu dikenali sebagai Mayban Ageas), sektor insurans dan takaful Maybank yang merangkumi Mayban General Assurance, Mayban Life Assurance dan Mayban Takaful bergabung dengan Malaysia National Insurance Berhad, syarikat insurans kebangsaan terbesar dan subsidiarinya, Takaful Nasional Sdn Bhd, pengendali takaful terunggul di Malaysia.

Pada penghujung 2007, lahirlah Etiqa, syarikat insurans korporat terkemuka di Malaysia.

  • Etiqa General Insurance Berhad (EGIB)
  • Etiqa Life Insurance Berhad (ELIB)
  • Etiqa General Takaful Berhad (EGTB)
  • Etiqa Family Takaful Berhad (EFTB)

Di antara produk Etiqa Takaful Am adalah

  • Motor Takaful
  • Non-Motor Takaful – Kediaman, Perjalanan & Kemalangan diri
%d bloggers like this: