Prosedur permohonan pentadbiran terus (summary administration) di Amanah Raya Berhad

Apakah prosedur untuk memohon pentadbiran terus (summary administration) di Amanah Raya Berhad? (a) Ketua Pegawai Eksekutif dibenarkan mentadbir harta pusaka yang mempunyai harta alih yang tidak melebihi RM 600,000.00 di bawah seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532) tanpa surat kuasa mentadbir daripada Mahkamah Tinggi atau Pejabat Pentadbir Tanah Daerah. Ini dibuat sekiranya […]

HIBAH BERCANGGAH DENGAN FARAID!

ADAKAH HIBAH MELAWAN HUKUM FARAID! FARAID VS HIBAH: MANA LEBIH BAIK? Seorang peguam pakar hartanah memberi komen panjang lebar tentang hibah vs faraid. Saya terpanggil untuk memberikan komen tulisannya bagi menjawab beberapa isu yg pada pandangan saya yg cetek ilmu ini, kurang tepat. Antara isu yg dibangkitkan beliau : HIBAH BOLEH DICABAR SEDANGKAN PINDAHMILIK LEBIH […]