PANDUAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL

PENGENALAN Untuk memberi garis panduan yang ringkas tentang tatacara tuntutan pembahagian pusaka kecil. Untuk menyedarkan orang ramai betapa pentingnya pembahagian tuntutan pusaka itu perlu dibuat secepat mungkin UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil mempunyai 36 unit di seluruh negara. Setiap unit bertanggungjawab menerima permohonan,membicarakan serta mengeluarkan ¬† ¬† perintah pembahagian terhadap dua atau […]

HARTA PUSAKA KECIL

BIDANG KUASA BAHAGIAN¬†PEMBAHAGIAN PUSAKA Bagi memenuhi kehendak semasa untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan serta orang ramai khususnya waris-waris si mati, beberapa pindaan telah dibuat ke atas Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98). Antara pindaan utama Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 adalah: 1. Pada Seksyen 3(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 […]