eGUMIS: Semakan Wang Tak Dituntut Online & Proses Bayaran Balik

Nak semak wang tak dituntut online? Layari portal rasmi eGUMIS di http://egumis.anm.gov.my/

eGUMIS atau Electronic Government Unclaimed Money Information System akan dilancarkan bagi mempercepatkan proses semakan wang tak dituntut online. Berikut adalah garis panduan permohonan tuntutan WTD 2020.

Sistem tersebut boleh diakses terus di portal rasmi Jabatan Akauantan Negara Malaysia (JANM) bermula 1 Januari 2020.

Dalam satu sidang media, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Othman Aziz berkata terdapat 52,015 permohonan tuntutan bayaran balik wang tidak dituntut telah dibuat pada tahun ini dengan 34,353 permohonan dari sekitar Kuala Lumpur sahaja.

Baca juga: Jangan lupa semak juga caruman KWSP tak dituntut secara online.

SEMAKAN WTD ONLINE

Jabatan Akauntan Negara Malaysia akan turut menyertai Pusat Transformasi Komuniti Mudah Alih anjuran Kementerian Kewangan bagi membolehkan rakyat terutamanya di kawasan luar bandar mengakses dan menyemak status wang tidak dituntut,” katanya pada persidangan Dewan Rakyat di sini hari ini.

Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Ahmad Fauzi Zahari tentang langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap kewujudan wang tak dituntut.

Mengikut laporan, sehingga 31 Oktober 2017 jumlah wang yang tidak dituntut adalah RM5.96 bilion dengan 70 peratus daripadanya disumbangkan oleh urusan perbankan seperti akaun simpanan, akaun semasa dan akaun simpanan tetap yang tidak aktif selama lebih tujuh tahun.

3 KATEGORI WANG TIDAK DITUNTUT

Untuk makluman, terdapat 3 kategori WTD seperti yang diberitahu oleh Jabatan Akauntan Negara (JANM).

1. Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun.

 • gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan;
 • dividen;
 • keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan;
 • tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk bayaran;
 • draf bank, cashier’s order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi yang serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput;
 • simpanan tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang;
 • cagaran dan deposit apabila tujuan wang itu dikutip telah tercapai.
 • Pemiutang pelbagai atau penghutang pelbagai berbaki kredit.

2. Wang dalam sesuatu akaun yang tidak lagi dikendalikan oleh empunya akaun dalam satu tempoh masa tidak kurang daripada tujuh tahun.

 • akaun simpanan;
 • akaun semasa;
 • Simpanan tetap (yang mempunyai arahan pembaharuan automatik).

Wang dalam sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan melalui apa-apa urusniaga dalam satu tempoh masa tidak kurang dari dua tahun.

 • akaun pemiutang dagangan
 • akaun penghutang dagangan berbaki kredit

Semakan WTD online boleh dibuat di portal rasmi eGUMIS di https://egumis.anm.gov.my/.

Tiada sebarang caj dikenakan ke atas permohonan bayaran WTD. Mulai tahun 2016, bayaran serahan WTD adalah melalui Online Banking.

Perlu diingatkan Kementerian Kewangan atau  Pendaftar Wang Tak Dituntut tidak pernah melantik mana-mana individu/firma/syarikat sebagai orang tengah atau agen untuk urusan tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut. Jadi pastikan anda berhati-hati sekiranya terdapat mana-mana pihak yang cuba memanipulasi WTD dengan mengenakan sebarang caj tambahan.

Cara Membuat Semakan Wang Tak Dituntut

Sementara menunggu sistem WTD online eGUMIS aktif sepenuhnya, anda boleh membuat semakan online WTD di seluruh negara. Caranya seperti berikut:

 1. Sila ke kaunter JANM pada waktu bekerja
 2. Bawa bersama beberapa dokumen penting seperti MyKAD termasuk salinan sijil kematian sekiranya ingin menyemak bagi si mati
 3. Serahkan dokumen di kaunter JANM untuk pendaftaran
 4. Pegawai JANM yang bertugas akan membuat semakan WTD
 5. Status WTD akan diketahui dalam beberapa minit sahaja tanpa eGUMIS
 6. Pegawai berkenanan akan menyenaraikan segala wang yang boleh dituntut beserta cara membuat tuntutan
 7. Sama seperti eGUMIS semakan ini 100% percuma

CARA MEMBUAT TUNTUTAN WTD EGUMIS

Apabila Pendaftar WTD berpuashati bahawa pemohon adalah empunya yang sah, Pendaftar akan membayar kepada pemohon Wang Tak Dituntut dari Akaun Amanah Disatukan atau Akaun Hasil Disatukan.

Pemohon perlu menyakinkan Pendaftar WTD bahawa beliau adalah empunya sah atau mempunyai hak di sisi undang-undang ke atas WTD tersebut.

Tiada tempoh masa yang dihadkan bagi permohonan tuntutan WTD.

Langkah 1 : Layari pautan portal https://egumis.anm.gov.my/
Langkah 2 : Buat pendaftaran pengguna secara atas talian. Pengguna akan terima emel menyatakan kata laluan sementara untuk log masuk ke portal. 
Langkah 3 : Log masuk portal menggunakan kata laluan sementara yang diemel. Pengguna perlu menukar kata laluan baharu. 
Langkah 4 : Kemaskini maklumat pengguna. 
Langkah 5 : Klik pada “KLIK DI SINI UNTUK CARIAN WANG TAK DITUNTUT” untuk membuat semakan WTD melalui nombor pengenalan diri atau nombor pendaftaran syarikat dan cetak maklumat Wang Tak Dituntut tersebut (jika ada)

Pendaftar WTD telah menetapkan garis panduan permohonan tuntutan WTD dengan menyenaraikan dokumen yang perlu dikemukakan semasa membuat tuntutan (Sila rujuk Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD).

Jabatan Akauntan Negara juga menyediakan perkhidmatan ePenyata Gaji bagi memudahkan urusan semakan slip gaji online.

SENARAI SEMAK DOKUMEN DIPERLUKAN EGUMIS

Bagi membuat permohonan tuntutan WTD, ada beberapa dokumen perlu dibawa bersama antaranya:

 • Borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani.
 • Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)/pasport pemohon bagi bukan warganegara.
 • Dokumen asal (Contoh: buku bank/sijil simpanan tetap dan lain-lain).
 • Surat pengesahan daripada syarikat yang membuat serahan WTD hendaklah disertakan jika dokumen asal tiada.
 • Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank pemohon yang aktif serta disahkan oleh pihak bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

Untuk maklumat lanjut anda boleh hubungi pejabat pendaftar WTD di alamat berikut:

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut,
Tingkat 42, Menara Maybank
100 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: 03-2056 8000
Faks : 03-2072 5707 /2026 7430

Tanggungjawab Pendaftar WTD

 1. Pemegang amanah terhadap WTD yang diterima.
 2. Membayar balik WTD kepada empunya WTD sekiranya terdapat permohonan tuntutan.
 3. Memeriksa rekod syarikat atau firma bagi memastikan kepatuhan peruntukan Akta.
 4. Mencadangkan kompaun dan hukuman denda terhadap syarikat atau firma yang gagal mematuhi peruntukan Akta.

Makluman Serahan WTD Bagi Tahun 2017

Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, Pendaftar WTD sedang dalam usaha pembangunan sistem baru yang membolehkan syarikat/firma membuat serahan WTD secara atas talian (online).

Walau bagaimanapun, dukacita dimaklumkan bahawa sistem baru eGUMIS masih dalam peringkat pembangunan dan oleh demikian prosedur sedia ada bagi serahan WTD (bagi tahun berakhir 31 Disember 2016) adalah dikekalkan.

Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab pihak syarikat/firma untuk mematuhi tarikh akhir penyerahan dokumen WTD iaitu selewat-lewatnya 31 Mac 2Q17. Pihak syarikat/firma perlu memastikan serahan WTD kepada Pendaftar adalah lengkap dengan perkara berikut:

 • Bukti bayaran serahan kepada Pendaftar iaitu Resit Online Banking;
 • Dua (2) salinan asal Serahan Wang Tak Dituntut – Borang UMA4 (Pin. 1/2016);
 • Tiga (3) salinan asal Daftar Wang Tak Dituntut – Borang UMA3 (Pin. 1/2002);
 • Satu (1) salinan softcopy (cd) Daftar Wang Tak Dituntut UMA3

Pihak Pendaftar WTD akan membuat hebahan mengenai pelaksanaan sistem baru kaiak melalui laman web rasmi Jabatan Akauntan Negara Malaysia (www.anm.gov.mv) dan akan memastikan syarikat/firma diberi masa yang mencukupi untuk membuat apa-apa pengubahsuaian sistem bagi memenuhi keperluan sistem serahan WTD secara talian (online) nanti.


PANDUAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL

 1. PENGENALAN
  1. Untuk memberi garis panduan yang ringkas tentang tatacara tuntutan pembahagian pusaka kecil.
  2. Untuk menyedarkan orang ramai betapa pentingnya pembahagian tuntutan pusaka itu perlu dibuat secepat mungkin
 2. UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL
  1. Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil mempunyai 36 unit di seluruh negara. Setiap unit bertanggungjawab menerima permohonan,membicarakan serta mengeluarkan     perintah pembahagian terhadap dua atau tiga daerah jagaan
  2. Bagi daerah di mana tiada unit pusaka kecil , urusan penerimaan permohonan ( Borang A dan Borang P ) boleh dibuat melalui Pejabat Tanah di daerah-daerah berkenaan
 3. APAKAH HARTA PUSAKA KECIL
  1. Harta pusaka kecil ialah harta yang ditinggalkan oleh simati dan mempunyai ciri – ciri berikut :-
   1. Simati tidak meninggalkan wasiat ( bagi simati bukan Islam )
   2. Harta itu terdiri daripada :
    1. Harta Tak Alih (Tanah/Rumah) sahaja, atau ;
    2. Harta Tak Alih (Tanah/Rumah )  bersama-sama dengan harta alih seperti wang tunai, saham, kenderaan, carumah KWSP/Insuran ( tanpa penama ), ASN/ASB dan         sebagainya
   3. Jumlah  nilaian keseluruhan harta itu hendaklah tidak melebihi RM2 juta ( mulai 1 September 2009) pada tarikh permohonan dibuat
 4. CARA  MEMBUAT PERMOHONAN PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL (SEKSYEN 8) – AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955
  1. Setiap permohonan untuk pembahagian pusaka kecil hendaklah dibuat dalam Borang A
  2. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan:-
   1. Bukti Kematian.
    1. Sijil kematian/permit menguburkan;  atau
    2. Surat Akuan Sumpah oleh 2 orang saksi bebas yang menyaksikan jenazah dikebumikan, contohnya bagi kematian semasa pendudukan Jepun dan sebelumnya; atau
    3. Perintah Anggapan Kematian yang dikeluarkan oleh  Mahkamah Tinggi dalam keadaan  seperti kematian tanpa kubur, hilang semasa pendudukan Jepun, tragedi 13 Mei 1969, tragedi Muassem, dan perintah ini hanya boleh didapati selepas 7 tahun dari tarikh berlakunya  kejadian.
   2. Dokumen Harta Tak Alih – Salinan hakmilik yang diakui sah oleh Pejabat Tanah  atau Perakuan Carian Rasmi yang menunjukkan pegangan harta tak alih simati atau surat perjanjian jualbeli bagi rumah yang belum ada hakmilik yang berasingan, salinan resit cukai pintu bagi kediaman/bangunan Hak Milik Strata yang belum dikeluarkan dan resit cukai tanah (jika ada).
   3. Salinan dokumen harta – harta alih seperti salinan sijil saham, salinan buku akaun simpanan, salinan hak milik kenderaan, salinan penyata KWSP dan sebagainya yang terkini.
 5. SIAPAKAH YANG BERHAK MEMOHON
  1. Di antara mereka yang berhak memohon adalah seperti berikut:-
   1. Waris – waris simati seperti balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu atau bapa, Majlis Agama Islam ( Baitulmal ) dan sebagainya;
   2. Pemiutang dan pengkaveat;
   3. Pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah;
   4. Pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah simati;
   5. Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah;
   6. Amanah Raya Berhad .
 6. DI MANAKAH PERMOHONAN DIKEMUKAKAN
  1. Di Unit Pembahagian Pusaka/Pejabat Tanah di mana harta tak alih simati terletak.
  2. Sekiranya simati mempunyai harta tak alih ( tanah ) di banyak tempat sama ada di dalam negeri yang sama atau negeri yang berlainan, permohonan pembahagian kesemua harta tak alih itu hendaklah dikemukakan di salah satu daerah sahaja iaitu di mana harta tak alih itu terletak.
 7. MENGHADIRI PEMBICARAAN
  1. Semua dokumen asal seperti bukti kematian, hakmilik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti-bukti harta alih dan lain  dokumen yang difikirkan perlu hendaklah dibawa semasa pembicaraan.
  2. Semua pihak yang diminta  hadir adalah dikehendaki hadir  di hari pembicaraan .
  3. Semua keterangan semasa pembicaraan hendaklah diberi  secara bersumpah/berikrar.
  4. Mana-mana waris yang tidak dapat hadir bolehlah mengemukakan Surat Akuan Persetujuan yang ditandatangani di hadapan Pentadbir Tanah, Majistret , Pesuruhjaya Sumpah atau Notaris Awam Sila nyatakan cara pembahagian yang dikehendaki dengan jelas. Surat Akuan Persetujuan boleh didapati di semua Unit Pembahagian Pusaka, Pejabat Tanah atau di muatturun melalui laman web jabatan iaitu http://www.jkptg.gov.my
 8. CARA HARTA PUSAKA KECIL DIBAHAGIKAN
  1. Pembahagian adalah mengikut Hukum Syarak bagi orang Islam.
  2. Bagi bukan Islam, Pembahagian adalah mengikut Akta Pembahagian 1958 (Akta 300).
  3. Pembahagian secara muafakat boleh dilaksanakan jika semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka simati bersetuju.
  4. Pembahagian bagi pegangan desa di bawah Akta Tanah (Kawasan – kawasan Penempatan Berkelompok )1960  tidak boleh dibuat lebih dari dua orang. Jika lebih dari dua orang yang berhak dan mereka tidak bersetuju secara muafakat memberi kepada dua orang sahaja daripada mereka, Pentadbir Tanah boleh menjual pegangan itu dan hasil jualannya dibahagikan di kalangan orang yang berhak.
  5. Jika simati meninggalkan tanah di Daerah Jelebu, Kuala Pilah, Rembau , Tampin dan Jempol dan ianya adalah ahli sesuatu suku di Negeri Sembilan, pembahagian pusakanya adalah mengikut Bahagian III Akta.
  6. Perintah jualan secara tender dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan 15(4)(d) Akta.
 9. JANGKAMASA MEMPROSES SESUATU TUNTUTAN
  1. Jangkamasa minima memproses sesuatu tuntutan kes biasa adalah dalam tempoh 5 ½ bulan bagi Permohonan Baru – Borang A Seksyen 8
  2. Bagi kes yang melibatkan kematian berlapis dan harta berada didalam daerah yang berlainan jagkamasa proses mungkin meelbihi dari tempoh di atas.
 10. RAYUAN TERHADAP PERINTAH
  1. Mana – mana pihak yang tidak puashati dengan perintah pembahagian yang telah dibuat hendaklah membuat rayuan melalui Pentadbir Tanah ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah  itu dibuat. (Seksyen 29 Akta & Peraturan 10, Peraturan Harta Pusaka Kecil 1955)
 11.  PENDAFTARAN PERINTAH PEMBAHAGIAN
  1. Setelah perintah pembahagian dikeluarkan, pihak waris hendaklah mengemukakan hakmilik tanah (Geran) ke Pejabat Tanah berkaitan untuk tujuan pendaftaran perintah pembahagian tersebut.
  2. Bagi maksud pembahagian harta alih, pihak waris hendaklah mengemukakan perintah pembahagian ke agensi /institusi yang bertanggungjawab   terhadap harta alih tersebut.
 12. PERMOHONAN BERIKUTNYA (SEKSYEN 17 AKTA)
  1. Ianya adalah satu permohonan yang dibuat selepas permohonan awal ( Borang A- Seksyen 8 Akta ) telah diselesaikan.
   1. Permohonan Berikutnya boleh dibuat dalam keadaan seperti:
    1. Ada harta yang tertinggal di dalam permohonan awal;
    2. Apabila perlu melantik seorang pemegang amanah yang baru;
    3. Apabila perlu melantik seorang  pentadbir yang baru;
    4. Untuk membatalkan suratkuasa tadbir dan pembahagian dibuat secara terus kepada waris simati;
    5. Untuk menarik balik sesuatu Kaveat Pendaftar ;
  2. Setiap permohonan berikutnya hendaklah dengan menggunakan Borang P
 13. MENGAPA PERMOHONAN PUSAKA PERLU DIBUAT SEGERA
  1. Mengelakkan bilangan waris yang ramai akibat daripada kematian berlapis.
  2. Memudahkan proses pembahagian pusaka.
  3. Membolehkan harta pusaka dimanafaat dengan segera bagi faedah semua waris.
  4. Mengelakkan berlakunya tanah terbiar.
  5. Mengelakkan wang simpanan simati dalam mana-mana institusi kewangan, atau koperasi, saham-saham, bon daripada dipindahkan kepada Pentaftar Wang Tak Dituntut. 
 14. BAYARAN
  1. Bayaran Pendaftaran:
   1. Percuma bagi permohonan baru (Borang A – Seksyen 8-Akta )
   2. Percuma  bagi Permohonan Berikutnya ( Borang P – Seksyen 17 Akta ).
  2. Bayaran Selepas pembicaraan :
   1. Bayaran perintah berdasarkan nilaian terkini harta simati ( seperti senarai harta simati di Borang Permohonan- Borang A Seksyen 8 Akta). Jika nilaian keseluruhan harta simati:    
    • RM1.00 hingga RM1,000.00 bayaran perintah adalah RM10.00, jika; 
    • RM1,001 hingga RM50,000 bayaran perintah adalah RM30.00, manakala jika;
    • nilaian adalah RM50,001 dan ke atas bayaran perintah adalah 0.2% dari nilaian harta si mati.
   2. RM30 bagi bayaran perintah permohonan berikutnya ( Seksyen 17 ) yang melibatkan permohonan seperti membatalkan Pemegang Amanah, Kaveat Pendaftar ataupun membatalkan Pentadbir. Jika melibatkan ketinggalan harta, bayaran perintah hendaklah mengikut nilaian harta terkini yang diselesaikan di bawah Seksyen 17 Akta ( Permohonan Berikutnya ) sahaja
   3. Jumlah bayaran bagi mendaftarkan perintah pembahagian dalam hakmilik tanah (geran) adalah mengikut peraturan -peraturan tanah negeri;
   4. Duti Harta Pusaka – (jika ada)  akan ditentukan di akhir pembicaraan mengikut nilai harta pada tarikh mati. Jumlah yang dikenakan tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Duti Harta Pusaka 1941.
   5. Salinan perintah pembahagian dibekalkan secara percuma bagi salinan pertama dan bayaran RM 5.00 dikenakan bagi salinan kedua dan seterusnya.
   6. Salinan perintah pembahagian yang diperlukan oleh mana-mana orang selain daripada pentadbir/ waris dikehendaki membayar RM 30.00 bagi salinan pertama dan RM 10.00 bagi salinan kedua dan seterusnya.
  3. Sekiranya ada rayuan ke Mahkamah Tinggi bayaran yang akan dikenakan adalah  seperti berikut:
   1. a)         RM 50.00  bagi bayaran  fee rayuan;
   2. b)         RM 1500.00 bagi bayaran deposit rayuan;
   3. c)         Bayaran menyediakan salinan dokumen yang dikehendaki bagi salinan pertama adalah RM30. Bagi salinan kedua dan seterusnya adalah RM10;
  4. Bayaran untuk mendapatkan salinan pertama Nota Pembicaraan RM30.00- bagi setiap Folio 100 patah perkataan atau sebahagian daripadanya dan RM 10.00 bagi salinan kedua/seterusnya setiap 100 patah perkataan atau sebahagian daripadanya.
 15.  CIRI – CIRI ISTIMEWA PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL
  1. Di antara ciri-ciri istimewa  dalam pembahagian pusaka kecil ialah:
   1. Borang permohonan ( Borang A ) boleh didapati di Unit Pembahagian Pusaka Kecil atau Pejabat Tanah daerah;
   2. Pembicaraan boleh diadakan di Balai Raya/ Balai Penghulu Dewan Orang Ramai yang berhampiran dengan tanah peninggalan simati;
   3. Perkhidmatan peguam tidak diperlukan;
   4. Penyerahan/ penerimaan hak/ bahagian sesama waris boleh dibuat semasa pembicaraan dan tidak dikenakan apa – apa bayaran;
   5. Pembicaraan boleh dibuat di mana-mana daerah yang terdapatnya harta simati;
   6. Pembahagian boleh dibuat secara terus kepada waris simati dan suratkuasa tadbir hanya diberi dalam keadaan tertentu.

PANDUAN  INI ADALAH PENERANGAN RINGKAS SAHAJA. SEKIRANYA TUAN/PUAN MEMPUNYAI MASALAH DAN INGIN MENDAPATKAN KETERANGAN DENGAN LEBIH LANJUT SILA KLIK DI SINI.

Sumber: JKPTG

JANGAN MENGAMBIL MUDAH TENTANG WASIAT & PENGURUSAN PUSAKA

RAMAI yang mengambil mudah tentang wasiat dan pengurusan pusaka selepas kematian hingga tidak melakukan persiapan yang sepatutnya.

Tahukah kita, apabila ketua atau ahli keluarga yang merupakan sumber pendapatan utama meninggal dunia, urusan pembahagian harta mengikut faraid dan warisan menyukarkan ahli waris yang masih hidup.

Masalah utama yang melibatkan pengurusan harta menjadi masalah adalah:

 • Sikat dan kejahilan waris.

Mereka menganggap menguruskan pusaka adalah perkara remeh yang menyebabkan mereka suka melengah-lengah yang boleh merugikan waris. Bila ada waris yang ingin membincangkan tentang harta pusaka dianggap tamak dan tidak menghormati pemilik harta. Padahal, sikap melengah-lengahkan ini dibimbangi termakan harta batil.

 • Tidak faham harta dan pusaka.

Masyarakat tidak faham dari sudut pemilikkan dan pembahagian. Harta adalah hak pemilik semasa hidup dan pusaka adalah milik waris.

 • Operasi proses pengurusan.

Bila pemilik harta meninggal dunia, semua harta atas nama arwah yang berdaftar akan beku. Untuk harta bertukar pemilikkan kepada waris ia perlu melalui proses pengurusan pusaka. Proses pengurusan pusaka melibatkan proses undang-undang sivil dan shariah. Ada 3 peringkat pengurusan yang perlu dilalui oleh waris iaitu perolehan kuasa, pentadbiran/pendafaftar/pemegang gadaian dan pembahagian.

 • Peruntukkan kos dan masa.

Tiada peruntukkan kos dan masa menyebabkan harta terus terbeku. Urusan di mahkamah tinggi melibatkan kos peguam dan jumlah 5% sudah dinyatakan di dalam akta probate. Bukan itu sahaja ia juga melibatkan kos cuti, kos travel, kos parking, kos tol, kos makanan, kos tempat tinggal, kos carian, kos ulang-alik dan lain-lain.

Ramai dalam kalangan umat Islam tidak mengetahui operasi pengurusan pusaka yang boleh berisiko rumit sekiranya tidak dirancang dari awal.

Sepas selesai proses pengebumian dan melangsaikan hutang si mati, status harta bertukar milik kepada waris yang memerlukan mereka menjalani tiga proses utama, iaitu perolehan kuasa, pentadbiran dan pembahagian kepada waris yang layak.

Sebelum pembahagian harta pusaka, waris perlu mengemukakan permohonan pusaka di mana-mana Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil atau Amanah Raya Berhad, bergantung kepada nilai harta peninggalan si mati.

Selepas kes pengurusan pusaka difailkan, waris akan menerima surat kuasa mentadbir yang melantik salah seorang dalam kalangan waris dikenali sebagai pentadbir dalam melaksanakan tugas mencairkan aset si mati.

Surat Kuasa Mentadbir itu sangat penting bagi mereka yang ingin menuntut pusaka yang ditinggalkan seperti di Tabung Haji (TH), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan bank, berikutan kesemua tempat itu memiliki prosedur berbeza.

Selepas semua proses tuntutan dilakukan, prosiding di mahkamah akan dilakukan untuk menentukan cara pembahagian harta pusaka.

Di sini, semua waris yang layak menerima harta akan dipanggil ke mahkamah untuk dibicarakan. Proses pembahagian ini yang akan menentukan sama ada waris ingin bahagi secara sama rata, faraid atau sepakat.

Persediaan awal perlu dilakukan oleh setiap masyarakat adalah semasa hidup, bukan menangguhkannya hingga sampai meninggal dunia.

Pemilik perlu membuat senarai harta dimiliki dan perlu memiliki maklumat lengkap sama ada aset berkenaan, mempunyai tunggakan yang perlu dibayar atau keperluan tertentu yang ditetapkan ke atas aset berkenaan.

Simpan semua dokumen yang penting di satu tempat mudah dicari. Apabila berlaku kematian, mudah untuk waris mencari dan menguruskan proses tuntutan pusaka.

Membuat perancangan harta semasa hidup sama ada melalui faraid, wakaf, hibah dan wasiat satu pertiga kepada bukan waris adalah digalakkan.

Dalam menyelesaikan bab pusaka seeloknya semua waris yang terbabit perlu dipanggil dan berbincang secara waras serta rasional dalam memastikan waris akan menerima pusaka dengan mudah, cepat dan tepat.

Kesedaran umat Islam di negara ini terhadap pengurusan harta berada pada tahap amat membimbangkan. Kerana dari 15 juta rakyat Malaysia hanya 0.2% sahaja yang telah membuat perancangan harta. Laporan Jabatan Tanah dan Galian Negara 2018 mendedahkan statistik harta beku melebihi RM70 bilion dan kian meninggkat saban tahun.

Bagi mengatasi masalah ini sebuah Syarikat Amanah Patuh Syariah yang pertama di Malaysia iaitu Wasiyyah Shoppe Berhad telah mengeluarkan satu produk pengurusan harta pusaka iaitu Al-Wasitah bagi membantu mengurangkan harta terbeku. Terdapat dua jenis Pelan dalam Al-Wasitah iaitu Al-Wasitah Delima (untuk harta kurang RM2 Juta) & Al-Wasitah Zamrud (untuk harta lebih RM2 Juta).

Dengan menyertai pelan Al-Wasitah ini waris tidak perlu lagi mengeluarkan wang untuk menguruskan harta pusaka si mati.

Di antara kelebihan menyertai pelan ini adalah:

a. Sebelum Kematian

 • Perlantikan Wasi PERCUMA
 • Wasiat 1/3 PERCUMA
 • Konsultansi Perancangan Harta PERCUMA

b. Selepas Kematian

 • Khutbah Pusaka kepada Waris Percuma (penerangan hukum faraid dan proses perundangan)
 • Pengurusan Harta Pusaka PERCUMA (tertakluk kepada terma & syarat)
 • Bantuan Profesional PERCUMA (sehingga mendapat Surat Kuasa Mentadbir/Perintah Pembahagian)

Untuk Maklumat Lanjut boleh menghubungi:

Azman Ismail / Perunding Mawarith Wasiyyah Shoppe Bhd / 6013 2294 616

KENAPA MERANGCANG HARTA DITUNTUT DALAM ISLAM

Merancang harta dalam Islam bukan sahaja terhad pada kaedah dan tatacara menguruskan perbelanjaan individu atau keluarga bagi kepentingan hidup di dunia sahaja, bahkan merangkumi bagaimana cara seseorang menguruskan harta dengan cara membuat perancangan yang teratur untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Menurut hadis yang bermaksud;

Dari Abi Bazrah al-Aslami katanya: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak adam pada hari kiamat sehingga ditanyakan mengenai umurnya pada apa ia habiskan, mengenai ilmunya pada apa ia lakukan, mengenai hartanya darimana ianya diperolehi dan ke mana ianya dibelanjakan dan mengenai tubuhnya pada apa ianya dihabiskan.

Berdasarkan hadis ini, merancang harta merupakan perkara yang amat penting dan sangat dititikberatkan dalam Islam. Seseorang Muslim pada hari kiamat tidak akan terlepas dari dipersoalkan mengenai harta, dari mana ianya perolehi dan ke mana ianya belanjakan. Sehubungan itu, setiap Muslim sewajarnya sentiasa prihatin untuk merancang dan menguruskan harta yang dimiliki agar harta yang diperolehi dan dimiliki dapat membawa kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

HARTA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Harta (maal) dari segi bahasa bererti apa saja yang dimiliki oleh manusia. Secara amnya harta dikenali sebagi sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu sama ada dalam bentuk manfaat. Manakala pengertian harta menurut istilah, ulama Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diingini manusia dan boleh di simpan lama. Definisi ini berbeza dengan pentakrifan yang dikemukakan Syafi’i dan Hanbali yang berpendapat bahawa sesuatu itu dianggap harta jika ada nilai komersial padanya sama ada ia dalam bentuk barang atau manfaat dan boleh dikenakan ganti rugi sekiranya ia dicerobohi. Takrifan ini membawa maksud bahawa untuk menentukan sesuatu itu sebagai harta ianya memerlukan beberapa ciri, antaranya;

a. Ianya hendaklah mempunyai nilai, sama ada bentuk fizikal atau manfaat.

b. Ianya hendaklah sesuatu yang halal dan tidak najis menurut syarak.

c. Ianya hendaklah sesuatu yang boleh dimiliki. Jika sesuatu itu tidak boleh dimiliki dan dikuasai seperti ikan yang masih di laut atau burung di udara, maka ia tidak lagi dianggap sebagai harta.

KEPENTINGAN HARTA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Allah SWT menciptakan harta untuk keperluan manusia. Dalam kehidupan individu, harta adalah sebagai wasilah bagi memenuhi keperluan yang dihajati. Sementara bagi masyarakat dan negara pula, harta sebagai wasilah pembangunan dan sumber kekuatan. Islam memperakui penguasaan harta ke atas diri manusia, pengaruhnya dalam kehidupan dan disanubari mereka, kerana ia merupakan tenaga yang bekerja dalam kehidupan. Justeru itu, harta dilihat sebagai paksi aktiviti ekonomi dalam masyarakat. Islam sebagai ad-din telah pun mengatur dalam sistem ekonominya cara-cara pemilikan harta serta kaedah membangun dan mengembangkannya. Oleh yang demikian, keperluan manusia kepada harta tidak dapat dinafikan. Sebagai seorang muslim, amal ibadat tidak dapat dilakukan dengan sempurna melainkan dengan harta. Masyarakat dan negara juga tidak dapat dibangunkan tanpa harta.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN HARTA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Hubungan manusia dengan harta dalam syariat Islam berada di atas dasar perseimbangan yang sempurna di antara menjaga kepentingan awam dan kepentingan persendirian. Islam melihat harta sebagai suatu yang baik dan berfungsi sebagai alat yang membantu kehidupan manusia serta merupakan salah satu kurniaan Allah SWT yang besar untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ini dapat dilihat kepada prinsip-prinsip berikut;

Pertama; Manusia sebagai pemegang amanah ke atas harta kurniaan Allah

Sebenarnya harta adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia diberi kemudahan untuk menggunakannya, dan bebas bertindak ke atas harta yang dikira menjadi miliknya; di samping terikat dengan perintah pemiliknya yang hakiki iaitu Allah SWT. Di antara tanggungjawab manusia dalam menguruskan harta yang merupakan amanah Allah ini ialah mereka diperintahkan agar menghulurkan harta yang berlebihan kepada yang memerlukan menerusi ibadah zakat dan sedekah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-hadid, ayat 7; yang bermaksud;

Dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai khalifah padanya.

Fiman Allah SWT dalam surah al-Nur ayat ke 33; yang bermaksud:

Dan berilah kepada mereka dari harta Allah Yang telah dikurniakan kepada kamu.

Kedua; Manusia dituntut memelihara dan megembangkan hartanya

Memelihara harta merupakan suatu tuntutan syarak yang termasuk di dalam daruriayat yang lima iaitu memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan diri dan akal. Justeru, Islam melarang sebarang bentuk pembaziran, pengabaian, jenayah seperti mencuri dan sebagainya. Bahkan Islam telah mewujudkan peraturan dan hukuman yang berkaitan dengan jenayah mencuri, merompak dan pecah amanah bagi memelihara harta.

Adapun dalam aspek pelaburan dan tuntutan supaya dikembangkan harta, Baginda Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang bermaksud;

Dari Amru bin Shuaib, dari bapanya, dari datuknya, Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia dengan bersabda; Ketahuilah sesiapa yang menjadi penjaga kepada anak-anak yatim yang ada harta, hendaklah ia perniagakan harta itu agar tidak terhakis di makan zakat.

Maksud hadis ini, suatu perintah wajib kepada pemilik harta supaya mengembangkan hartanya dalam aktiviti-aktiviti ekonomi yang halal menurut syarak sehingga boleh memenuhi keperluan diri dan keluarganya tanpa menceroboh hak individu dan masyarakat. Islam amat benci kepada kefakiran dan menggesa umatnya supaya bekerja bersungguh-sungguh dalam membangunkan kehidupannya di dunia supaya membolehkannya mengangkat martabat dari aspek kebendaan. Dengan demikian mereka akan lebih berupaya melaksanakan kewajipan berhubung dengan tuhannya. Andai kata si pemilik harta membekukan harta tanpa dikembangkan dalam masa yang panjang, maka ia dianggap berdosa kerana mengkufuri nikmat Allah berhubung dengan harta kurniaan Allah.7

Ketiga; Harta suatu nikmat yang boleh bertukar jadi niqmah

Harta menurut pandangan Islam adalah suatu yang baik. Sehubungan itu, Islam tidak mencela harta itu sendiri. Bahkan Allah SWT melimpahkan nikmat harta itu kepada hamba-hambanya serta menerangkan pula bahawa kekayaan itu suatu nikmat Allah seperti firmannya dalam surah al-Dhuha ayat 8; yang bermaksud:

Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.

Keempat; Harta merupakan perhiasan hidup bagi manusia

Manusia memiliki kecederungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Namun demikian, manusia seharusnya sedar bahawa harta yang dimiliki hanyalah merupakan perhiasan selama ia hidup di dunia. Oleh sebab harta hanyalah perhiasan hidup, harta sering kali menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam surah al-‘Alaq ayat 6-7 yang bermaksud:

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.

Kelima; Harta merupakan bekalan ibadat

Ibadat dalam Islam terbahagi kepada tiga jenis iaitu pertama ibadat melibatkan perbuatan anggota fizikal sahaja seperti solat dan puasa. Kedua ibadat yang hanya melibatkan harta sepenuhnya seperti ibadat zakat, sedekah dan wakaf. Ketiga ialah ibadat yang melibatkan perbuatan aggota fizikal dan harta seumpama ibadat haji. Dengan memiliki harta maka seseorang dapat melaksanakan keseluruhan perintah Allah SWT, khususnya ibadat yang melibatkan harta seperti zakat, wakaf, sedekah, haji dan sebagainya. Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 41 berfirman yang bermaksud:

Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah SWT (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.

Dalam surah Ali Imran ayat 133-134, Allah SWT berfirman yang bermaksud;

Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara Yang baik;

Keenam; Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja untuk mendapat dan memiliki harta yang halal

Pemilikan harta dalam Islam adalah tidak dilarang, bahkan Islam menyeru dan menggalakkan umatnya supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan wang atau harta. Allah SWT berfirman dalam surah al-Taubah ayat 10 yang bermaksud;

Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”.

Dalam bekerja dan berusaha untuk mencari wang dan harta (rezeki), Islam menuntut umatnya agar memastikan usaha dan rezeki yang diusahakan tersebut hendaklah diperolehi dari sumber yang halal. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda; Mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim.

Nak tahu lebih lanjut tentang perancangan dan perngurusan harta. Sila klik link dibawah.

RANCANG HARTA URUS PUSAKA

PERWARISAN

Apabila berlaku kematian kepada seorang rakyat Malaysia yang beragama Islam, terdapat beberapa proses perundangan yang perlu dilalui waris bagi menuntut harta pusaka yang ditinggalkan. Waris tiada pilihan selain melalui proses ini sebelum harta pusaka boleh diterima mereka.
> WARIS TIDAK FAHAM HUKUM
> WARIS TIDAK TAHU PROSES
> WARIS TIADA MASA
> PENGURUSAN PUSAKA YANG MAHAL DAN MEMBEBANKAN


Sehubungan itu pihak Wasiyyah Shoppe Berhad memperkenalkan perkhidmatan pengurusan harta pusaka AL WASITAH untuk rakyat Malaysia.
Di Wasiyyah Shoppe Berhad menyediakan produk Perancangan Harta bagi memudahkan pemilik harta individu dan syarikat merancang harta mereka bagi memudahkan urusan pemilikkan harta kepada penerima/waris di masa hadapan. Produk yang disediakan adalah:-
> Hibah
> Isti’man
> Perwarisan Perniagaan
> Al Mutahabbah
> Pengurusan Amanah