NAZAR

FATWA NUZRIAH DARI SEGI BAHASA

Nuzriah diambil daripada kata asal nazar. Nazar adalah pengakuan bersumpah bahawa seseorang akan melakukan sesuatu apabila tiba satu-satu masa atau apabila berlaku satu-satu peristiwa,untuk sebarang tujuan yang dibolehkan oleh Syara’.

FATWA NUZRIAH DARI SEGI ISTILAH

Nazar yang dibuat oleh seseorang untuk menyerahkan sebahagian atau keseluruhan hartanya sebelum kematiannya kepada pihak lain. Secara amnya, nazar mempunyai asal di dalam al-Qur’an yang bermaksud:|

Mereka dikurniakan kesenangan itukerana)mereka menyempurnakan nazarnya (apatah lagi yang diwajibkanTuhan kepadanya), serta mereka takutkan hari (akhirat) yang azabsiksanya merebak di sana sini.”

Ibn Kathir di dalam tafsirnya menerangkan maksud bagi ayat diatas sebagai:

melalui ayat 7 Surah al-Insan

Di dalam Surah al-Baqarah ayat 270 pula, firman Allah s.w.t.:Yang membawa erti:

“Dan (ketahuilah), apa sahaja yang kamubelanjakan (dermakan) atau apa sahaja yang kamu nazarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuiNya dan (ingatlah), orang-orangyang zalim itu tidak ada sesiapapun yang dapat menolongnya.”

Di dalam menerangkan maksud nazar, maka terdapat hadith Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i:

Berdasarkan ayat-ayat dan hadith-hadith di atas, para ulama’bersepakat di atas kewajipan melaksanakan apa yangdinazarkan oleh seorang Muslim, sekiranya ia menazarkan sesuatu yang merupakan amal ibadah dengan tujuan taat kepada Allah ta’ala.Maka para fuqaha’ bersetuju bahawa nazar adalah sesuatu yang mempunyai landasan sah di dalam Islam. Hanya muncul beberapa perbezaan berkenaan beberapa aspek perlaksanaannya.Secara umumnya terdapat tiga jenis nazar:

(i) Nazar untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, dimana ia berkait dengan denda jika nazar itu tidakdilaksanakan.

(ii) Nazar atas tanda kesyukuran di dalam meminta memperoleh sesuatu perkara baik atau meminta dipeliharadaripada suatu perkara buruk.

(iii) Nazar mutlak yang tidak dikaitkan dengan sebarang masa atau syarat tertentu. Maka ia boleh dilaksanakan pada sebarang masa selepas nazar itu dilakukan.

DALIL AL-QUR’AN

Nuzriah diambil daripada kata asal nazar. Nazar adalah pengakuan bersumpah bahawa seseorang akan melakukan sesuatu apabila tiba satu-satu masa atau apabila berlaku satu-satu peristiwa,untuk sebarang tujuan yang dibolehkan oleh Syara’.

NUZRIAH DARI SUDUT ISTILAH

Adalah nazar yang dibuat oleh seseorang untuk menyerahkan sebahagian atau keseluruhan hartanya sebelum kematiannya kepada pihak lain. Secara amnya, nazar mempunyai asal di dalam

al-Qur’anmelalui ayat 7 Surah al-Insan:

Yang bermaksud: “(Mereka dikurniakan kesenangan itukerana)mereka menyempurnakan nazarnya (apatah lagi yang diwajibkanTuhan kepadanya), serta mereka takutkan hari (akhirat) yang azabsiksanya merebak di sana sini.”Ibn Kathir di dalam tafsirnya menerangkan maksud bagi ayat diatas sebagai:

Di dalam Surah al-Baqarah ayat 270 pula, firman Allah s.w.t.:Yang membawa erti:

“Dan (ketahuilah), apa sahaja yang kamubelanjakan (dermakan) atau apa sahaja yang kamu nazarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuiNya dan (ingatlah), orang-orangyang zalim itu tidak ada sesiapapun yang dapat menolongnya.”Di dalam menerangkan maksud nazar, maka terdapat hadith Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i:

Berdasarkan ayat-ayat dan hadith-hadith di atas, para ulama’bersepakat di atas kewajipan melaksanakan apa yangdinazarkan oleh seorang Muslim, sekiranya ia menazarkan sesuatu yang merupakan amal ibadah dengan tujuan taat kepada Allah ta’ala.Maka para fuqaha’ bersetuju bahawa nazar adalah sesuatu yang mempunyai landasan sah di dalam Islam. Hanya muncul beberapa perbezaan berkenaan beberapa aspek perlaksanaannya.Secara umumnya terdapat tiga jenis nazar:

(i) Nazar untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, dimana ia berkait dengan denda jika nazar itu tidakdilaksanakan.

(ii) Nazar atas tanda kesyukuran di dalam meminta memperoleh sesuatu perkara baik atau meminta dipeliharadaripada suatu perkara buruk.

(iii) Nazar mutlak yang tidak dikaitkan dengan sebarang masa atau syarat tertentu. Maka ia boleh dilaksanakan pada sebarang masa selepas nazar itu dilakukan.

HUKUM MEMBUAT NUZRIAH

Membuat nazar dalam Islam pada dasarnya adalah harus.Akan tetapi ia boleh bertukar menjadi wajib sekiranya ia bolehmenyelamatkan

nyawa seseorang. Ia juga boleh bertukar menjadiharam sekiranya ia boleh menzalimi atau mengancam nyawaseseorang.

Begitu juga nuzriah. Jika dengan membuat nuzriah tersebut ia akan menzalimi ahli waris yang sepatutnya menerima harta pusaka

dengan mengurangkan bahagian yang diterima mereka,makahukumnya adalah haram.

Akan tetapi jika nuzriah tersebut dibuat didalam keadaan-keadaan tertentu untuk mengelakkan mafsadah daripada mereka yang hidup

agar tidak dizalimi kelak, makahukumnya adalah harus.Ini selari dengan tujuan Syari’ah yang menekankanpemeliharaan lima perkara asas

dan memelihara maslahah bagi perkara-perkara tersebut. Di dalam keadaan untuk menjaga penghidupan seseorang contohnya,

selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum Islam, maka nuzriah wajar dilakukan. Imam al-Ghazali, di dalam kitab al-Mustasfa, menyebut:

“Maslahah asalnya bermakna memperoleh manfaat dankelebihan atau mengangkat kejahatan dan bahaya

maksud ini, kerana ia memberi keutamaan kepada tujuan dan manfaat manusia. Makna yang dimaksudkan oleh kami ialah

maslahah yang menjaga dan memelihara tujuan Shari’ah.Tujuan Syari’ah adalah: memelihara agama seseorang, nyawanya, akalnya, keturunannya

dan hartanya. Setiap sesuatu yang memelihara lima perkara asas ini boleh dikira sebagai maslahah, dan setiap sesuatu yang mengabaikan kelima perkara ini dikira sebagai mafsadah, lantasmenolak mafsadah ini juga dikira sebagai maslahah.”

Published by auliyagroup.com

PERUNDING TAKAFUL REGISTERED BY HONG LEONG MISG TAKAFUL, ETIQA TAKAFUL, PHILLIP MUTUAL BERHAD AND WASIYYAH SHOPPE BERHAD

One thought on “NAZAR

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: