HIBAH HARTA BERCAGAR

RANCANGLAH PUSAKA WALAU HARTA TAK BANYAK Hanya segelintir masyarakat kita yang peka dan sudah merancang harta pusaka seperti membuat Hibah Rumah yang dimiliki. Berbeza dengan pandangan masyakarat, merancang pusaka bukanlah eksklusif kepada golongan berharta dan kaya sahaja. Setiap orang walaupun harta yang ditinggalkan hanya wang simpanan di bank harus melalui prosedur pencairan harta pusaka daripada […]

HIBAH

Hibah dan wasiat merupakan dua instrumen penting dalam perancangan harta menurut undangundang Islam. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkanwasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kedua-dua instrumen inidigalakkan dalam Islam, di mana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan kehendaksyarak maka ia boleh mengelakkan berlaku pertikaian dan […]