UTAMA

Sabda Rasulullah SAW: “Tinggalkan anak-anak dan isteri kamu dengan KESENANGAN adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta” – Riwayat Bukhari.”

Sehubungan itu pihak kami mengambil tanggungjawab ini bagi membantu umat islam terutamanya dalan merancang dan mengurus kewangan, harta dan harta pusaka demi memastikan ia memberi manfaat kepada diri, keluarga semasa hidup dan ahli waris selepas kematian.